Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Nazwa komórki Stanowisko Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Telefon 82 572-13-71
Fax 82 546-15-20
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:1) udział w procedurze uzgadniania dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
2) udział w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
3) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
4) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych,
5) opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów,
6) wydawanie zaświadczeń, opinii na podstawie przepisów szczegółowych,
7) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami nadzoru budowlanego w sprawach związanych z zakresem działania,
8) rozpatrywanie interwencji dotyczących spraw związanych z zakresem działania.

Pracownicy

Imię i nazwisko Marek Kowal
Stanowisko młodszy asystent
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-13 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 1048
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.