Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Nazwa komórki Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Adres Aleja J.Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
Dodatkowe informacje

Do zadań Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:


1) udział w opracowywaniu planu zamówień publicznych, koordynowanie i nadzór nad zamówieniami publicznymi w Powiatowej Stacji,
2) udzielanie instruktażu pracownikom Powiatowej Stacji w zakresie procedur zamówień publicznych,
3) sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
4) analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian,
5) opracowywanie i opiniowanie materiałów dotyczących zamówień publicznych (wybór procedury, konstrukcji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, protokołów postępowania oraz innych materiałów dotyczących zamówień publicznych),
6) współudział w uzgadnianiu szkoleń w zakresie zamówień publicznych oraz ich organizacji,
7) opracowywanie typowych projektów umów dotyczących zamówień publicznych i współpraca w tym zakresie z radcą prawnym,
8) kontrola poprawności ogłoszeń kierowanych przez Powiatową Stację do Biuletynu Zamówień Publicznych, a także zamieszczanych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej,
9) sporządzanie rocznych wartościowych planów zamówień publicznych,
10) wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia i opracowanie stosownej dokumentacji,
11) udział w pracach Komisji Przetargowej,
12) opracowywanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i prowadzenie postępowań związanych z protestami i odwołaniami,
13) analizowanie rynku oferentów w zakresie dostaw i usług,
14) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień,
15) współpraca z komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie udzielanych zamówień.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez:
Data ostatniej modyfikacji: 2012-04-13 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 767
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.